Backgammon

Backgammon är ett spel som älskas av många. Kanske är det så pass omtyckt eftersom det är både enkelt, roligt och har tusentals år på nacken. Det är helt enkelt en klassiker i spelens värld.

Backgammon är en blandning av brädspel och tärningsspel. Spelet kan inte spelas utan vare sig brädan, pjäserna eller tärningarna, så givetvis förtjänar det en plats på vår hemsida om skojiga tärningsspel.

Det här behöver man för att spela Backgammon

För att spela Backgammon behöver man vara två spelare. Det som behövs är en backgammonbräda, 15 spelpjäser och två tärningar. Många spel har dock fyra tärningar så att båda spelarna får sitt eget tärningspar.

Så här spelar man

Man börjar spelomgången genom att placera ut pjäserna enligt ett förutbestämt mönster. Pjäserna ska alltid placeras likadant inför spelomgångens start. Beroende på vilken sida om spelplanen man sitter på så är den nedre högra halvan eller den nedre vänstra halvan spelarens ”bo”.

Det är mot boet alla spelpjäser ska förflyttas under spelomgången. När alla spelpjäser finns i boet, då kan de börja förflyttas av från spelbrädet. Den som först får bort alla spelpjäser från spelbrädet vinner.

Man förflyttar sina spelpjäser över spelbrädets 24 tungor. Om man har två eller fler spelpjäser på en tunga så ”äger” man den och motståndaren kan inte lägga sin spelpjäs på tungan. Om man enbart har en spelpjäs på en tunga så kan motståndaren lägga sin spelpjäs där och därmed slå ut spelaren. För att få in spelpjäsen i spelet igen så krävs det att man får en siffra som motsvarar en ledig tunga i motståndarens bo.

Tärningarnas slag

Det är tärningarna som bestämmer hur långt man får förflytta sina spelpjäser. Spelarna får kasta tärningarna en gång och sedan förflytta sina spelpjäser så många steg som tärningarna visar. Om tärningarna visar likadana siffror, till exempel 2 och 2, då får spelarna förflytta sina marker dubbelt så många steg, alltså två steg fyra gånger. Spelpjäserna får bara förflyttas så att de kan mellanlanda enligt tärningsslagens siffror. Siffrorna används alltid separat och kan inte slås ihop.

Tips och strategier

Backgammon bygger på sannolikhetslära och många tycker om att spela med strategier. Det är till exempel vanligt att försöka hindra motståndaren genom att lägga så pass många spelpjäser i vägen att motståndarens spelpjäser inte kommer förbi. Ett exempel är om man som spelare har minst två spelpjäser på fyra tungor i rad. Om motståndaren då slår siffrorna 1 och 3 så kan hen inte ta sig förbi utan är låst.

För att vinna spelet är det viktigt att så snabbt som möjligt försöka få in alla spelpjäser i boet. Här gäller det att våga satsa, samtidigt som man inte får vara övermodig och lämna allt för många spelpjäser ensamma. Då riskerar de att slås ut och man får börja om från fel sida av spelplanen.

Om motståndaren har riktigt många spelpjäser i sitt bo, då kan det vara svårt att få in spelpjäsen i spelet igen. En spelare får inte spela med andra spelpjäser så länge som det finns en spelpjäs som väntar på att få komma in i spelet igen.